GMT borrade hål i Götheborg

När skeppet Ostindiefararen Götheborg byggdes kombinerades hantverksmetoder från 1700-talet med modern teknik. Det senare fick GMT tillfälle att bidra med.

Svenska Ostindiska Companiet vände sig till oss för hjälp med att borra hålen för de två motorernas propelleraxlar. En komplicerad uppgift som passade oss perfekt.

Två hål, med en diameter på 195 mm och en längd på 2,5 meter, skulle borras genom skrovet. Situationen krävde att vi specialtillverkade en långhålsborrmaskin för ändamålet. När det var gjort, riktade vi in maskinen och borrade genom det tjocka ekskrovet.

När den första borrkronan bröt igenom skrovet till maskinrummet utbröt spontant jubel bland varvsarbetarna. Nu kunde de sex meter långa propellerhylsorna monteras. Fundamentet var därmed äntligen lagt för propelleraxlarna.

Uppdragsgivare: Svenska Ostindiska Companiet