Mobil bearbetning

Mobil bearbetning med hög precision och effektivitet

Våra erfarna servicetekniker utför bearbetning på plats i fabriker och anläggningar. Under revisionsstopp eller maskinhaveri står vi tillgängliga dygnet runt med hög beredskap.

Mobil bearbetning eller on site machining, förkortar kostsamma driftstopp, samt att kostnader för onödiga demontage, lyft och transporter undviks. 

Vi erbjuder mobil bearbetning direkt på plats hos våra kunder. Med våra mobila maskiner och utrustning kan vi utföra i princip alla slags bearbetningsuppdrag – med precis samma höga krav på ytfinish och måttnoggrannhet som vid bearbetning med stationära maskiner i vår mekaniska verkstad.


Mobil linjeborrning

Vi utför uppsvarvning, precisionsbearbetning och renovering av lagerlägen i exempelvis växellådor och valsstativ. 

Mobil arborrning

Mobil bearbetning och ursvarvning av exempelvis presscylindrar och hydrauliska cylindrar.

Mobil fräsning

Vi utför de flesta typer av fräsningsarbeten, inklusive;
Planfräsning av pressbädd och fundament. 
Spårfräsning och kilspårsfräsning av axlar.

Mobil slipning

Slipning av valsar, valstappar och tätningsytor.

Mobil svarvning

Svarvning av axeltappar samt flänssvarvning.

Mobil långhålsborrning

Vi erbjuder specialanpassade lösningar för långhålsborrning. 

Mobil hening

Vi utför hening av bland annat cylindrar, tätningslägen, bussningar och lagerlägen.

Mobil gängning

Vi erbjuder mobil maskinbearbetning av gängor, även utanför standard.