Nytillverkning

I vår kompletta maskinverkstad tillverkar vi alla typer av maskindelar. Vi arbetar i alla förekommande material. Vid nytillverkning utgår vi vanligtvis från CAD-ritningar. Våra leveranstider är extremt korta. Det beror på stora personalresurser samt ett omfattande kontaktnät av materialleverantörer.

portrait-krister