Svetsreparationer

GMT är specialister på alla former av svetsarbeten. Vår personal har lång erfarenhet av fogning, värmebehandling och svetsning. Metallurgiskt kunnande och materialkännedom är centralt i vårt arbete. I många fall kan vi utföra svetsreparationer direkt på plats hos kunden.

portrait-denis