Värmebehandling

Värmebehandling efter avancerade svetsreparationer sker i vår verkstad eller på plats hos kunden. GMT har hög metallurgisk kompetens och lång erfarenhet av värmebehandling.

Med hjälp av våra mobila ugnsenheter blir kvalitén på värmebehandlingen likvärdig den som utförs i vår verkstad. Arbetsmetoderna är godkända av klassningssällskapen.

portrait-dag